POGOJI POSLOVANJA 

VPISNI POGOJI IN POGOJI PLAČEVANJA

1. Vpis je možen skozi celo leto, na podlagi elektronskega vpisnega obrazca na naši spletni strani 

 

2. Račun za šolnino se izda do prvega v mesecu, poravnana pa mora biti v roku 5 dni. 

 

3. Če šolnina ni poravnana do roka za plačilo, se plačniku pošlje opomin. Stroški opomina so 3,5 EUR. V primeru, da šolnina tudi po opominu ni plačana, dolg preide v izvršbo na podlagi verodostojne listine, učenca pa se izpiše iz glasbene šole.  

 

4. Za šolnino izda se izda mesečni račun, katerega višina se ne spreminja.

 

5. Pouk poteka od septembra do junija, po dogovoru lahko tudi julija in avgusta. Termin ure se dogovori individualno z učiteljem.

 

6. Vsak izostanek mora učenec ali njegovi starši oz. skrbnik javiti najmanj 3 dni prej,  v primeru bolezni ali drugih izrednih okoliščinah pa 4 ure pred začetkom ure. V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni se šolanje začasno prekine.

 

7. V primeru nadomeščanja je mentor dolžan obvestiti učenca ne več kot o  dveh možnih terminih za nadomeščanje.  

 

8. Nepravočasno sporočeni ali neopravičeni izostanki od pouka se ne nadomeščajo. Višina šolnine se v tem primeru ne

znižuje.  

 

9. V primeru odsotnosti mentorja se mentor individualno dogovori z učencem oziroma skrbnikom o nadomestnem terminu. V primeru dolgotrajne odsotnosti se mentor nadomesti.  

 

10. Iz šole se učenca izpiše na podlagi pisne prošnje za izpis, ki mora prispeti na naslov šole vsaj 14 dni pred koncem meseca, s prvim dnem novega meseca pa njegov izpis stopi v veljavo. Pri izpisu po datumu kot navedeno se šolnina plača za celoten mesec, tudi v primeru nekoriščenja ur. 

 

11. Glasbena šola Music Box ob koncu šolskega leta učencu izda potrdilo o obiskovanju šole.

 

12.  Z vpisom v glasbeno šolo učenec oziroma skrbnik dovoljuje, da ga šola obvešča o nastopih, delavnicah in drugih dogodkih povezanih z glasbeno šolo po navadni ali elektronski pošti.

 

13. V kolikor obvestil učenec oziroma skrbnik ne želi več prejemati obvestili, se lahko od njih odjavi preko elektronske pošte info@musicbox.si

 

14. Z vpisom v glasbeno šolo Music Box učenec oziroma skrbnik potrjuje, da je seznanjen z določili splošnih pogojev poslovanja glasbene šole Music Box, ki so objavljeni na spletni strani www.musicbox.si

 

 

VARSTVO PODATKOV O UČENCU OZIROMA SKRBNIKU

 1. Podatki učenca oziroma skrbnika so skrbno varovani in v nobenem primeru niso posredovani tretji osebi. Uporabljajo se le za namene dobrega izvajanja pouka in  komunikacije in za obveščanje. Podatke varujemo v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP – 1 – UPB1) in najnovejšo evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR.

 

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KONTAKTOV UČENCEV OZIROMA SKRBNIKOV

 

Glasbena šola Music Box se zavezuje, da ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala osebne podatke učencev oziroma skrbnikov tretjim osebam. Prejete podatke učencev oziroma skrbnikov bo šola uporabljala zgolj za interno evidenco in za  namen, zaradi katerega so bili posredovani.

Obdelujemo osnovne podatka učenca oziroma skrbnika (ime, priimek, telefonska številka, naslov, e-naslov), podatke o uporabi naše spletne strani (število klikov na povezavo in porabljen čas).

Glasbena šola eNota lahko podatke učenca oziroma skrbnika uporabi za navedene namene:

 

• z željo po dobrih odnosih in uspešnem sodelovanju, glasbena šola Music Box uporabi podatke za namen obveščanja o dogodkih, nastopih, delavnicah in drugih aktivnostih in ugodnostih glasbene šole Music Box.

• komunikacije z učencem oziroma skrbnikom in s tem zagotavljanje kvalitete naših storitev.

• za sklenitev pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

• tržno komunikacijo (prek elektronske ali navadne pošte in prek telefona).

• lahko jih uporabimo za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in morebitno reševanje sporov.

 

 

Osebne podatke učenca oziroma skrbnika obdelujemo na podlagi pravnih in zakonskih podlag:

• kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za storitev),

Podatke o učencu oziroma skrbniku hranimo ves čas našega sodelovanja, to je do prekinitve pogodbe o sodelovanju.

 

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje. Podatke, ki so bili potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med nami, hranimo še 5 let od podpisa pogodbe. Z iztekom roka o hranjenju podatkov, podatke izbrišemo.  

 

Vsako posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, vendar se žal v primeru, da podatkov ne navede navede, pogodba o sodelovanju ne more skleniti. 

 

 Od šole lahko učenec oziroma skrbnik kadarkoli zahteva:

• potrdilo, da obdelujemo njegove osebne podatke,

• posodobitev netočnih podatkov,

• informacijo o namenu uporabe njegovih podatkov

• prekinitev privolitve za obdelavo osebnih podatkov,

• brezplačno elektronsko kopijo podatkov ali kopijo podatkov, ki jih šola obdeluje

• izbris vseh osebnih podatkov, če so izpolnjene predpostavke iz 17.člena Splošne uredbe o varstu podatkov.

 

Z dnem 25. 5. 2018 so stopili v veljavo posodobljeni splošni pogoji poslovanja in varstva osebnih podatkov na podlagi evropske Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR.

 

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV – GDPR 

KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJALCA OSEBNIH PODATKOV

PIANO, GLASBENA AGENCIJA

Tadej Gruškovnjak, s.p. 

Pucova 4

3000 Celje